Etat civil 35 580 résultats (11ms)

/medias/customer_2/etatcivil/NOYERS_2E8397_1920/FRAD027_2E8397_0140_jpg_/0_0.jpg
26 médias

NMD (1920)

2 E 8397 , 1920 , Noyers (Eure, France)  
Contexte :
Noyers (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/CHAMBRAY_2E7565_1918/FRAD027_2E7565_0040_jpg_/0_0.jpg
7 médias

NMD (1918)

2 E 7565 , 1918 , Chambray (Eure, France)  
Contexte :
Chambray (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/VANNECROCQ_2E7304_1918/FRAD027_2E7304_0033_jpg_/0_0.jpg
5 médias

NMD (1918)

2 E 7304 , 1918 , Vannecrocq (Eure, France)  
Contexte :
Vannecrocq (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/HEUDREVILLE_EN_LIEUVIN_2E5727_1914/FRAD027_2E5727_0100_jpg_/0_0.jpg
6 médias

NMD (1914)

2 E 5727 , 1914 , Heudreville-en-Lieuvin (Eure, France)  
Contexte :
Heudreville-en-Lieuvin (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/MARTOT_2E8279_1914/FRAD027_2E8279_0022_jpg_/0_0.jpg
5 médias

NMD (1914)

2 E 8279 , 1914 , Martot (Eure, France)  
Contexte :
Martot (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/HEUDREVILLE_EN_LIEUVIN_2E5727_1915/FRAD027_2E5727_0106_jpg_/0_0.jpg
6 médias

NMD (1915)

2 E 5727 , 1915 , Heudreville-en-Lieuvin (Eure, France)  
Contexte :
Heudreville-en-Lieuvin (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/LE_SACQ_2E8552_1917/FRAD027_2E8552_0018_jpg_/0_0.jpg
6 médias

NMD (1917)

2 E 8552 , 1917 , Le Sacq (Eure, France)  
Contexte :
Le Sacq (Eure, France) > Registres d'état civil
/medias/customer_2/etatcivil/MOISVILLE_2E8318_1915/FRAD027_2E8318_0013_jpg_/0_0.jpg
7 médias

NMD (1915)

2 E 8318 , 1915 , Moisville (Eure, France)  
Contexte :
Moisville (Eure, France) > Registres d'état civil